System edycji wideo dla telewizyjnych serwisów informacyjnych NewsCutter10

Informacje ogólne

Pudełkowa wersja Avid NewsCutter zawiera:

 • podstawowy pakiet NewsCutter 10 do edycji SD i HD
 • pakiet EDL Manager do exportu list edycyjnych opartych na kodzie czasowym
 • pakiet Film Scribe do eksportu metadanych filmowych
 • pakiet Interpaly Transfer (wersja jednostanowiskowa) do przesyłania mediów i metadanych dla systemu Interplay
 • Log Exchange do konwersji danych ujęcia do plików ALE
 • pakiet MediaLog – do zarządzania metadanymi
 • pakiet MetaFuze do pracy z plikami 3D, DPX i podobnymi, dostępny dla środowiska Windows
 • pakiet Meta Sync Manager – do tworzenia obiektów dla interaktywnego programowania 
 • Sorenson Squeeze - narzędzie do zaawansowanej kompresji publikowanych projektów do wybranego formatu, w tym HD DVD, DVD, Blue-Ray, NPEG-2, MPEG-4/H.264, Flash 3GGP lub web. Wersja 6 ma przeprojektowany interfejs użytkownika, działa szybciej i komunikuje się za pomocą e-maili i SMS. Pozwala również zabezpieczać pliki wideo hasłem dostępu i publikować automatycznie klipy na serwisach YouTube, Twitter, Akamai, Limelight i In.

Cechy

Nowe funkcje w wersji 10

 • Wyższa wydajność 64-bitowej aplikacji pozwala na płynną pracę ze złożonymi projektami
 • Otwarta na zewnętrzne urządzenia innych producentów archiektura (Avid Open I/O)
 • Obsługa opcjonalnych urządzeń Pro Tools
 • Natywna obsługa ProRes (enkoder i dekoder) na platformie MAC i dekodera na platformie Windows
 • Natychmiastowy dostęp poprzez AMA do klipów AVCXHD i RED EPIC
 • Wygodne dołączanie dodatkowych pluginów i gotowych klipów przez panel Avid Marketplace
 • Ujednolicone zarządzanie licencją

Ponadto NewsCutter zawiera wszystkie przełomowe funkcje wprowadzone poprzednio jak np.

 • Narzędzie PhraseFind do przeszukiwania fonetycznej zawartości klipów
 • Deko Select do kontroli grafiki
 • Narzędzie ExpertSearch
 • Wsparcie formatu LongGOP do współpracy z serwerami AirSpeed
 • Edycja formatu H264
 • Niezależne kierowanie strumienia audio
 • Obsługa międzynarodowych zestawów znaków

Efektywną pracę z obrazem i dźwiękiem umożliwia kompletny zestaw funkcji znany z systemu Media Composer jak np.

 • Bezpośredni dostęp i edycja plików RED poprzez AMA, bez transkodowania (obrazy są skalowane do ramki HD) - Media Composer 6 ma gruntownie przeprojektowany moduł Avid Media Access (AMA), tak aby można było natywnie pracować na współczesnych i przyszłych oryginalnych formatach plików mediów, zapisywanych przez urządzenia rejestrujące, bez potrzeby ich transkodowania. Umożliwia to uniknięcie czasochłonnych i dyskochłonnych operacji na dużych plikach, upraszczając i znacznie przyspieszając pracę np. z oryginalnymi plikami R3D, bez przetwarzania ich przez MetaFuze, i z pełnym dostępem do metadanych i parametrów zarządzania kolorem
 • Natywna edycja formatów wideo QuickTime, w tym AppleProRes i H264 - nowy moduł AMA umożliwił natywną obsługę klipów zarejestrowanych w popularnych formatach kompresji QuickTime, wraz z metadanymi. Tak więc wszystkie formaty odtwarzane przez QuickTime Player, w tym pliki Apple ProRes i .mov, rejestrowane przez lustrzanki Canon 5D i 7D są teraz edytowane natywnie, bez potrzeby ich transkodowania
 • Edycja plików obrazu i dźwięku, upuszczanych na tę sam Timeline - Media Composer 6 pozwala wybrać, poza standardową metodą edycji, wygodny dla niektórych użytkowników sposób polegający na bezpośrednim upuszczaniu, przemieszczaniu i podnoszeniu plików wideo i audio na Timeline
 • Wykończenie projektów w najwyższej jakości i duża precyzja korekcji barwnej HD-RGB  (zawierającej obsługę dual-link dla wej/wyj systemów NitrisDX)
 • Obsługa zewnętrznego playout’u obrazu na Matrox MXO2 Mini - jeśli nie można wykorzystać do playout’u systemów Nitris-DX lub Mojo DX, Media Composer 6 pozwala zastosować do realizacji podglądu wideo pochodzące od innego producenta, niedrogie rozwiązanie Matrox MXO2 Mini, dostępne dla systemów MAC i Windows 
 • Łączenie i dopasowanie rozmiaru i proporcji ramek, również w różnych formatach i częstotliwościach, na tym samym Timeline - możliwe jest łączenie na jednym Timeline dowolnej kombinacji materiałów w systemach PAL i NTSC, w rozdzielczościach SD i HD, dla różnych częstotliwości ramek, bez konieczności ich transkodowania i wygenerowanie z projektu wynikowego materiału w potrzebnym formacie i jakości emisyjnej 
 • Możliwość przerwania długich renderingów, z mailowym powiadomieniem Użytkownika o zakończeniu procesu
 • Import plików AVCHD bezpośrednio z kamer i innych urządzeń
 • Zapis i edycja formatów XDCAM HD i DVC PRO HD z nośnika, bez dodatkowego sprzętu
 • Dostęp do wersji pomocniczych plików XDCAM w niskiej rozdzielczości, z dźwiękiem w pełnej jakości dla pracy off-line
 • Import pomocniczych danych tekstowych i dołączanie ich do sygnału wideo za pomocą nowego modułu Data Track, obsługującego format SMPTE 436M, używany przez systemy Nitris-DX i Mojo-DX
 • Ułatwiające pracę z projektem przedstawienie ścieżek audio stereo jako jednego śladu na Timeline
 • Tworzenie wysokiej jakości dźwięku i miksów poprzez obsługę dodatków RTAS
 • Obsługa standardowych dodatków klasy RTAS otwiera niemal nieograniczone możliwości obróbki dźwięku bezpośrednio w projekcie, zastosowania kompresorów, korektorów i pogłosów, dostępne do tej pory jedynie w sesjach Pro Tools
 • Natywny dostęp i edycja mediów 4.2.2 MPEG2 z nowych kamer Canon, wykorzystujących AMA

Nowe możliwości edycyjne

 • Ułatwienie cięcia i montażu - Media Composer 6  dostarcza wygodnych i elastycznych narzędzi pozwalających na szybkie edycje, wykorzystuje roler myszki do przewijania klatek w ujęciu i wyświetla wygodne 2, 4 lub 6-cio klatkowe sekwencje. Dodatkowo, część użytkowników doceni możliwość bezpośredniego upuszczania i podnoszenia z Timeline plików dźwięku i obrazu oraz możliwość indywidualnej adaptacji interfejsu ekranowego
 • Ułatwiona edycja skryptów - nowe narzędzie ScriptSync do fonetycznej synchronizacji klipów do skryptu, szczególnie przydatną  dla  opartych na transskrypcji projektów dokumentalnych i teleturniejów pozwala uniknąć technicznie pracochłonnych czynności i zaoszczędzić czas na pracę kreatywną
 • Edycja HD w pełnej rozdzielczości  w czasie rzeczywistym - kodeki Avid DNxHD umożliwiają mastering obrazu jakości HD bez użycia dodatkowego sprzętu
 • Automatyczna Integracja w dowolnym systemie pracy
 • Natychmiastowa obsługa mediów w  systemach pracujących bez taśm
 • Nowa architektura modułu Avid Media Access (AMA)  pozwala na bezpośrednią pracę na tym samym Timeline z plikami kodowanymi w standardach R3D z RED, QuickTime, DV, HDV, XDCAM, HD/EX, DVCPRO HD, AVC Intra, GFCAM oraz wielu innymi. Wszystko, co nie pochodzi z taśmy, może być więc natychmiast wczytane do projektu, bez potrzeby czasochłonnego przekodowania
 • Pełny konforming - możliwa jest strumieniowa organizacja pracy i bezpośrednia obróbka przygotowanego projektu na stanowiskach Avid Symhony i DS, z zachowaniem oryginalnej struktury mediów i list edycyjnych
 • Praca z formatami stereoskopowymi 3D i innymi używającymi pojedynczych klatek - narzędzie MetaFuze umożliwia szybkie łączenie plików DPX, TIFF i stereoskopowych obrazów 3D skanowanych z taśmy filmowej lub pochodzących z systemów CGI do pojedynczego, edytowalnego natywnego klipu Aid DNxHD lub nieskompresowanego. Możliwe jest też wyświetlanie i unikatowa, jak do tej pory, profesjonalna edycja off-line materiału 3D
 • Synchronizacja z edycjami Pro Tools - narzędzie Video Sattelite udostępnia projekt do edycji dźwięku w sesji Pro Tools, bez potrzeby renderowania efektów, transkodowania obrazu lub przenoszenia plików. Sekwencje wideo  mogą być automatycznie wyświetlane w pełnej rozdzielczości, również w formacie kodowania DNxHD
 • Praca z filmem - moduł FilmComposer w Media Composer 6 jest najpotężniejszym, współczesnym narzędziem do pracy z projektami filmowymi, wielokrotnie wyróżnianym i honorowanym nagrodami. Automatyzacja synchronizacji dźwięku i obrazu z kodem czasowym, ramkami kluczowymi i metadanymi znacznie upraszcza czynności technicznie. Obsługa standardu 4:4:4 HD-RGB pozwala na pracę od początku do końca  z materiałem w pełnej jakości 
 • Generowanie kodu czasowego i napisów - generator kodu czasowego pozwala wyświetlić kod w czasie rzeczywistym na ekranie, co ułatwia i przyspiesza niektóre czynności postprodukcji dźwięku i obrazu. Wbudowany generator SubCap umożliwia łatwe tworzenie napisów oraz wymianę plików z formatami napisów Avid DS i EBU N19
 • Natychmiastowe tworzenie plików wyjściowych - dostępna jest paleta narzędzi potrzebnych do publikacji materiału w potrzebnej formie, od Web do nagrania na płytach CD/DVD/BD lub taśmie
 • Wygodne mechanizmy tworzenia plików BWF - poprzez zgranie sekwencji w odtwarzaczu dźwiękowym, nie obsługującym formatów AAF i MXF otrzymamy dźwięk w  formacie Bradcast WAV (BWF)

Nowa jakość pracy z obrazem i dźwiękiem

 • Zaawansowana korekcja koloru - w pełni zintegrowane i elastyczne narzędzie 10-bitowej korekcji koloru pozwala szybko i dokładnie dopasować barwy w ujęciu używając mechanizmu NaturalMatch, w najlepszej  dostępnej dokładności odwzorowania 4:4:4 HD-RGB, używając wygodnych, animowanych manipulatorów korekcji barwnej
 • Efekty FluidMotion i FluidFilm - opatentowana przez Avid technologia morfingu FluidMotion pozwala na doskonałe efekty zwolnionego ruchu, zaś unikalna technologia FluidFilm pozwala przekształcać do postaci progresywnej zarejestrowane z przeplotem materiały
 • Klucz chromatyczny SpectraMatte umożliwia łatwe tworzenie i interaktywne dopasowanie zawansowanych kluczy chromatycznych, z bieżącym, 16 bitowym podglądem opartym na technologii SpectraGraph
 • Narzędzie FluidStabilizer do stabilizacji drżenia obrazu - razem z modułem SteadyGlide i Stabilize  usuwa większość niepożądanych efektów drżenia kamery, bez wpływu na zamierzone przesuwanie i panoramowanie ujęcia
 • Więcej dodatkowych efektów -  szeroka paleta dodatkowych efektów dostępna jest z dołączonych bibliotek AVX i AVX2, poza tym pozostają do dyspozycji setki wtyczek AVX oferowanych przez zewnętrznych producentów
 • Duża  wydajność przetwarzania efektów - stosowany przez Avid zaawansowany mechanizm przetwarzania efektu na wielordzeniowych procesorach CPU i GPU pozwala na obserwacje w czasie rzeczywistym działania efektu 
 • Wszechstronna kompletacja zestawu Production Suite - tworzenie efektów specjalnych i przekształceń obrazu, projektowanie animowalnych grafik w przestrzeni 2D i 3D , gama efektów dźwiękowych, otwarta możliwość ciągłego uzupełniania dodatków  oraz  publikacji w różnych standardach od Web i do DVD  pozwoli na pełną realizację każdego zadania produkcyjnego 
 • Zaprojektowany do pracy zespołowej - doświadczenie uczy, że zespołowa struktura pracy nad projektem ułatwia wykonanie zadania w przewidywalnym czasie i ramach założonego budżetu. Automatyczna integracja z systemem dystrybucji mediów Avid Unity media networks, pozwalającego na równoczesny dostęp w czasie rzeczywistym do plików  z wielu stanowisk i w różnych, powiązanych z nimi projektach
 • Współdzielenie projektów do postprodukcji dźwięku - współdziałanie z montażystami i realizatorami dźwięku jest teraz znacznie łatwiejsze, bądź synchronizując się w czasie rzeczywistym poprzez opcję Video Sattelite bezpośrednio na projekcie,  bądź ulepszony mechanizm eksportu, nie pomijający metadanych, do sesji Pro Tools
 • Przenoszenie indywidualnych ustawień Użytkownika - nie ma już potrzeby adaptacji ustawień i interfejsu ekranowego do indywidualnych preferencji użytkownika, zapisany profil może być uruchamiany na wszystkich stanowiskach, od najprostszych, off-line, do Avid Symhony
 • Nowa jakość pracy z systemem Interplay - Media Composer 6 natywnie  współdziała z najbardziej zaawansowanym systemem zarządzania zasobami Avid Interplay, który pozwala na dowolnie złożoną optymalizację pracy dużego zespołu produkcyjnego
 • Światowa wspólnota użytkowników - rozwijany od 20 lat  system profesjonalnej cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku Avid ustanowił trwały standard, doceniony zarówno przez twórców, np. certyfikatami ACE i statuetkami Oskara i Emmy, jak i większość zawodowych montażystów
 • Szerokie możliwości pracy dla montażystów Avid - małe i wielkie studia na całym świecie stale zatrudniają montażystów pracujących na powszechnie stosowanych systemach Avid, co pozwala na wybór najlepszej, według indywidualnych upodobań i zdolności, oferty pracy
 • Wsparcie ekspertów - na Avid Support znajdziesz szeroki wybór programów wsparcia, dostępnych poprzez Internet i telefon i opłacanych w różnej formie umożliwia rozwiązanie każdego bieżącego problemu w pracy z systemem Avid
 • Szkolenia i praktyki - Avid Training zawiera  szeroki wybór szkoleń, od stacjonarnych i indywidualnych zajęć interaktywnych w certyfikowanych centrach szkoleniowych  po kursy on-line i setki podręczników
 • Dołącz do wspólnoty użytkowników - kiedykolwiek potrzebujesz pomocy, lub możesz komuś pomóc, lub chcesz dołączyć swoje klipy do otwartej, wspólnej biblioteki użytkowników, odwiedź witryne Avid Community

 

 

Dodatki

Przetworniki:

Nitris DX – wysokowydajny, dostosowywalny interfejs HD I/O
dowiedz się więcej / odesłanie do specyfikacji Avid Nitris DX

Mojo DX – wydajny, przenośny interfejs I/O
dowiedz się więcej / odesłanie do specyfikacji Avid Nitris DX

 

Konsolety:
Nowa seria kontrolerów Avid Euphonix Artist pozwala na szybką i wygodną obsługę aplikacji Avid Media Composer, Avid symphony i Avid NewsCutter.

Artist Control – precyzyjne sterowanie aplikacjami A/V
Precyzja i znaczne przyspieszenie obsługi aplikacji edycyjnychi dzięki programowalnej klawiaturze, czułym na dotyk tłumikamom i pokrętłom to zupełnie nowa jakość pracy 

 • Ekran dotykowy
 • Nieograniczona liczba dowolnie programowalnych przycisków
 • 12 sprzętowych klawiszy
 • 4 czułe na dotyk, zmotoryzowane tłumiki
 • 8 czułych na dotyk pokreteł
 • Pokrętło Jog-wheel z dodatkowymi przyciskami
 • Przycisk EuCon do szybkich ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Oprogramowanie kontroli odsłuchu Studio Monitor
 • Gniazdo podłączenia pedału


Artist Mix – czuły kontroler audio
Używanie myszki i klawiatury do wielościeżkowych projektów może być doprawdy frustrujące, a można to robić znacznie wygodniej dzięki kontrolerowi Artist Mix

 • 8 wyświetlaczy kontrolnych OLED
 • 8 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików
 • 8 czułych na dotyk pokręteł
 • Przycisk EuCon do szybkich ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Gniazdo podłączenia pedału
 • Zdalne uaktualnienia firmware przez Internet

Artist Color – przyspieszenie pracy z gradingiem kolorystycznym
Korekcję kolorów można sterować myszką tylko teoretycznie, niezbędny jest tu ergonomiczny, wyspecjalizowany kontroler

 • 3 optyczne manipulatory TrackBall do kontroli parametrów koloru
 • 3 optyczne pierścienie TrackWheels
 • 6 czułych na dotyk pokręteł z wyświetlaczami statusu OLED
 • Przycisk EuCon do szybkich zmian ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Sekcje programowalnych przycisków sprzętowych

Artist Transport – precyzyjna edycja i nawigacja
Doskonałe urządzenie do szybkiej i wygodnej nawigacji w projekcie

 • Praca bez zauważalnych opóźnień dzięki wydajnemu łączu Ethernet
 • Znaczne usprawnienie pracy dzięki konfigurowalnemu, ważonemu manipulatorowi kołowemu typu wheel
 • Przeglądanie  projektu przy użyciu wyposażonego w powrotną sprężynę manipulatora pierścieniowego typu shuttle ring
 • 6 programowalnych przycisków do wywoływania skrótów klawiaturowych, komend macro i innych
 • Szybka nawigacja po projekcie dzięki 7 programowalnym kontrolkom transportu z wyświetlaczami stanu LED
 • Szybka nawigacja po znacznikach czasowych lub edycja wybranych parametrów przez wbudowaną klawiaturę numeryczną
 • Podgląd kodu czasowego, wartości parametrów na wysokiej rozdzielczości wyświetlaczu OLED
 • Obsługa protokołu EUCON, HUI i Mackie
 • Możliwość sterowania wieloma aplikacjami na różnych stacjach
 • Płaska, ergonomiczna konstrukcja dostosowana do pracy studyjnej i w terenie

 

 

Specyfikacja

 Formaty projektu:

 • NTSC: 23.97p, 24p, 30i
 • PAL: 24p, 25i, 25p
 • HD-720: 720p/23.976, 720p/25, 720p/29.97, 720p/59.94
 • HD-1080: 1080p/23.976, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/29.97, 1080i/59.94, 1080i/50

Kodeki obsługiwane natywnie:

 • Avid DNxHD
 • Avid Compressed SD: AVR (tylko odtwarzanie), 15:1s, 4:1s, 2:1s, 20:1, 10:1, 3:1, 2:1, 35:1p, 28:1p, 14:1p, 3:1p, 2:1p, 4:1m, 10:1m, 3:1m(p), 8:1m(p)
 • Avid Proxy: Interplay MPEG-2proxy, MPEG-4proxy 720p U264 proxy
 • DV: DV25, DVCAM (25Mb/s) 4:1;1 NTSC/PAL, 4:2:0 PAL 24p, DV50
 • HDV:  JVC HDV (19Mb/s)-720p\
 • Sony HDV (25Mb/s) 1080/24p/25/50i/59.94
 • Canon HDV 1080/24p/50i/59.94
 • Natywne formaty 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/23.976/24p/25/29.97/50/59.94
 • Eksportowane wideo przechwycone przez IEEE-1394
 • Ikegami GFCAM
 • GFCAM 50Mb/s
 • GFCAM 100 Mb/s
 • Microsoft VC-1(na procesorach Intel pracujących w MAC)
 • Panasonic DVCPRO (SD): DVCPRO25, DVCPRO50
 • Panasonic DVCPRO HD: DVCPRO HD – 100Mb/s, AVC-Intra,  natywne formaty 1080i/59.94/50, 720p/59.94/50/25/23.976
 • QuickTime:  ProRes, wszystkie pozostałe formaty .mov, pełna obsługa metadanych
 • RED:   R3D (ramki skalowane do HD), RLX, pełna obsługa metadanych
 • Sony XDCAM (SD): DV 25Mb/s, MX30, MX40, MX50
 • Sony XDCAM EX: MPEG 25Mb/s BBR, MPEG 35Mb/s VBR
 • Sony XDCAM HD: MPEG 18Mb/sVBR, 25Mb/sVBR, 25 Mb/sCBR, 35Mb/sVBR, 50Mb/sCBR, MPEG-4 proxies

Obsługiwane typy plików:

AMA (Avid Media Access) -  umożliwia pełną, natywną edycję formatów XDCAM HD oraz, włączając metadane i obsługę dysków, formatów RED, P2, XDCAM HD/EX, GFCAM oraz QuickTime

 • Sony XDCAM EX/HD - pełny natywny dostęp do mediów i metadanych
 • Natywne edycje dla wszystkich rozdzielczości SD i HD
 • Import poprzez File Access Mode (FAM) przez IEEE-1394
 • Zapis z FTP przez sieć lokalną
 • Playout i zapis na nośniku XDCAM gotowego materiału

RED - pełny natywny i bezpośredni dostęp do mediów RED (R3D), przy skalowaniu ramki do HD i dostęp metadanych

 • Natywna edycja  wszystkich wymienionych formatów RED (patrz lista kodeków obsługiwanych natywnie)
 • Bezpośrednia edycja plików R3D z nośników RED-Flash i RED-Drive

QuickTime - pełny natywny i bezpośredni dostęp do mediów i metadanych QuickTime

 • Natywna edycja wszystkich wymienionych kodeków QuickTime (patrz lista kodeków obsługiwanych natywnie)
 • Bezpośrednia edycja plików QuickTime movie

Panasonic P2 - pełen natywny i bezpośredni dostęp do mediów i metadanych P2

 • Natywna edycja wszystkich wymienionych  formatów DVCPRO HD (patrz lista kodeków obsługiwanych natywnie)
 • Bezpośrednia edycja mediów P2 na dyskach lub kartach flash
 • Zapis gotowego materiału na dyskach i kartach P2, tylko pod kontrolą Windows

Ikegami GFCAM - pełen natywny i bezpośredni dostęp do mediów i metadanych GFCAM

 • Natywna edycja wymienionych formatów GFCAM (patrz lista kodeków obsługiwanych natywnie)
 • Bezpośrednia edycja na dyskach i kartach GFCAM 

Niekompresowane media SD i HD

 • SD: 1:1 8/10bit z przeplotem 1:1 8-bit bez przeplotu
 • HD: 1:1 8/10bit, YUV 4:2:2, RGB 4:4:4 (poprzez parę złącz HD SDI)

Komunikacja z hostem

 • PCI-E (audio/wideo wej-wyj)
 • RS-422 (sterowanie przez port szeregowy)
 • Wejście karty dźwiękowej
 • Wyjście karty dźwiękowej
 • Karta graficzna do pełnoekranowego odtwarzania

 

Support

Przetworniki:

Nitris DX – wysokowydajny, dostosowywalny interfejs HD I/O
dowiedz się więcej / odesłanie do specyfikacji Avid Nitris DX

Mojo DX – wydajny, przenośny interfejs I/O
dowiedz się więcej / odesłanie do specyfikacji Avid Nitris DX

 

Konsolety:
Nowa seria kontrolerów Avid Euphonix Artist pozwala na szybką i wygodną obsługę aplikacji Avid Media Composer, Avid symphony i Avid NewsCutter.

Artist Control – precyzyjne sterowanie aplikacjami A/V
Precyzja i znaczne przyspieszenie obsługi aplikacji edycyjnychi dzięki programowalnej klawiaturze, czułym na dotyk tłumikamom i pokrętłom to zupełnie nowa jakość pracy 

 • Ekran dotykowy
 • Nieograniczona liczba dowolnie programowalnych przycisków
 • 12 sprzętowych klawiszy
 • 4 czułe na dotyk, zmotoryzowane tłumiki
 • 8 czułych na dotyk pokreteł
 • Pokrętło Jog-wheel z dodatkowymi przyciskami
 • Przycisk EuCon do szybkich ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Oprogramowanie kontroli odsłuchu Studio Monitor
 • Gniazdo podłączenia pedału


Artist Mix – czuły kontroler audio
Używanie myszki i klawiatury do wielościeżkowych projektów może być doprawdy frustrujące, a można to robić znacznie wygodniej dzięki kontrolerowi Artist Mix

 • 8 wyświetlaczy kontrolnych OLED
 • 8 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików
 • 8 czułych na dotyk pokręteł
 • Przycisk EuCon do szybkich ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Gniazdo podłączenia pedału
 • Zdalne uaktualnienia firmware przez Internet

Artist Color – przyspieszenie pracy z gradingiem kolorystycznym
Korekcję kolorów można sterować myszką tylko teoretycznie, niezbędny jest tu ergonomiczny, wyspecjalizowany kontroler

 • 3 optyczne manipulatory TrackBall do kontroli parametrów koloru
 • 3 optyczne pierścienie TrackWheels
 • 6 czułych na dotyk pokręteł z wyświetlaczami statusu OLED
 • Przycisk EuCon do szybkich zmian ustawień aplikacji
 • Możliwość jednoczesnego sterowania 2 stacjami
 • Sekcje programowalnych przycisków sprzętowych

Artist Transport – precyzyjna edycja i nawigacja
Doskonałe urządzenie do szybkiej i wygodnej nawigacji w projekcie

 • Praca bez zauważalnych opóźnień dzięki wydajnemu łączu Ethernet
 • Znaczne usprawnienie pracy dzięki konfigurowalnemu, ważonemu manipulatorowi kołowemu typu wheel
 • Przeglądanie  projektu przy użyciu wyposażonego w powrotną sprężynę manipulatora pierścieniowego typu shuttle ring
 • 6 programowalnych przycisków do wywoływania skrótów klawiaturowych, komend macro i innych
 • Szybka nawigacja po projekcie dzięki 7 programowalnym kontrolkom transportu z wyświetlaczami stanu LED
 • Szybka nawigacja po znacznikach czasowych lub edycja wybranych parametrów przez wbudowaną klawiaturę numeryczną
 • Podgląd kodu czasowego, wartości parametrów na wysokiej rozdzielczości wyświetlaczu OLED
 • Obsługa protokołu EUCON, HUI i Mackie
 • Możliwość sterowania wieloma aplikacjami na różnych stacjach
 • Płaska, ergonomiczna konstrukcja dostosowana do pracy studyjnej i w terenie

 

 

Cennik

brak pozycji w cenniku